Hem

Välkommen till Saldab - en 20-årig nykomling inom avancerad IT-integration.

Saldab erbjuder IT-tjänster för att kunna möta våra kunders totala behov inom informationsteknik. Vi strävar efter att bli en komplett leverantör av informationsteknologi.

Vi ser fram emot att hjälpa ert företag att utveckla en driftsäker IT-miljö!

Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster för kortvariga såväl som planerade resursbehov till företag som vill stärka upp sin organisation med kvalificerad IT-personal. Vi har tillgång till några av Sveriges mest erfarna och kvalificerade konsulter.

IT-Drift

Dagens företag är beroende av att applikationer och servrar fungerar felfritt dygnet runt. Saldab tar hand om eller stödjer dessa kritiska system. Serverdriften sköts av certifierad och serviceinriktad driftpersonal.

Produktförsörjning

Flertalet undersökningar påvisar att inköpet av hårdvara/mjukvara för t.ex. en dator bara uppgår till ca 30% av den totala kostnaden under dess livslängd. Resterande 70% är administration, uppgraderingar, användarsupport och produktivitetsbortfall. Det är därför viktigt att välja rätt produkt redan från början. Vi jobbar med de största tillverkarna och vår personal är certifierade och utbildade för att kunna leverera de mest kostnadseffektiva produkterna/lösningarna.

 

 

Share this